بیمه عمر پاسارگاد سازمان فروش ۴۵۹۸۲۳۵
بیمه عمر پاسارگاد سازمان فروش ۴۵۹۸۲۳۵
بیمه عمر پاسارگاد سازمان فروش ۴۵۹۸۲۳۵

پاسخی به نیاز های شما ...

- اگر به دنبال پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی هستید.
- اگر به دنبال تشکیل سرمایه و پس‌انداز کردن با روشی با قاعده و منظم هستید.
- اگر در جستجوی حفظ ارزش اقتصادی پس‌انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم هستید.
- اگر در کنار برخورداری از پوشش فوت و پس‌اندازی به دنبال پوششهای تکمیلی دیگر هستید.
- اگر ...


پیشنهاد ما بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

با این سرمایه گذاری شما می توانید: آینده خود و خانواده خود را تأمین نماید.
سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید.
هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید.
ارزش اقتصادی پس‌انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم حفظ کنید.
هزینه های جهیزیه و ازدواج فرزندان را تامین کنید.


این بیمه نامه به خاطر اثرات مفید و ماندگاری که برای فرد و خانواده وی بجا می گذارد از طرفداران زیادی برخوردار و مورد توجه اقشار مختلف اجتماع قرار گرفته است.

شرایط کلی بیمه نامه عمر و آتیه پاسارگاد

مبلغ حق بیمه

نحوه پرداخت

سن بیمه شده

مدت بیمه

معافیت مالیاتی

مزایای ویژه

فرم دعوت به همکاری - ثبت نام و جذب نماینده


بله
خیر
سایر شرکت ها
آگهی روزنامه
جستجوی گوگل