بیمه‌های آتش‌ سوزی که توسط همه شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود تقریبا دارای پوشش‌های یکسانی هستند، بیمه آتش‌ سوزی می‌تواند خسارت مالی که ممکن است در اثر خسارات تحت پوشش برای همه ساختمان‌ها با هر کاربری و با هر گونه سازه اتفاق بیافتد را جبران نماید

یکی از بزرگترین و اصلی ترین دغدغه هر خانواده ایرانی ، فراهم نمودن آینده ایی مطلوب برای فرزندان خود است. بیمه پاسارگاد با ارائه طرحی هوشمندانه تمامی ریسک های حال و آینده والدین را تحت پوشش قرار داده و با سرمایه گذاری مطمئن دغدغه آنها را از بین برده است