مدیریت سایت و سازمان فروش

مسعود شیخ پور
مدیر توسعه و مدیر فروش شرکت بیمه پاسارگاد
فعالیتم رو از اواخر پاییز سال ۱۳۹۳ با مربی گری سرکار خانم الماسی شروع کردم که در اون موقع ایشون مدیر فروش سازمان و شرکت بودن. بعد از تغییرات سازمانی که بوجود اومد ایشون نمایندگی عمومی شرکت بیمه پاسارگاد رو اخذ کردند و از سال ۱۳۹۶ بصورت جدی و مداوم شروع به خلق سازمان فروش توانمند کردند. در واقع نقش یک مدیر ارشد رو برای شرکت ایفا کردند و در همون اوایل فعالیت ایشون با کد جدید بنده به سمت مدیریت فروش سازمان ارتقای شغلی یافتم. در طول مدت حدود دو سال فعالیت در زمینه مدیریت فروش، موفق شدم تیمی با حدود یکصد و پنجاه نفر نماینده تشکیل بدم که با تلاش تیمی این عزیزان در اوایل سال ۱۳۹۹ به سمت مدیریت توسعه سازمان ارتقای شغلی یافتم. هم اکنون با تیمی متشکل از پنج مدیر فروش و بالغ بر دویست و پنجاه نفر نماینده در استان های گیلان، یزد، قم، کرمانشاه و همدان و مرکزی و لرستان مشغول به فعالیت و تیم سازی و آموزش مدیران و نمایندگان صنعت بیمه هستم.
شهریور ۱۴۰۰

بیمه عمر پاسارگاد سازمان فروش ۴۵۹۸۲۳۵

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

شایسته فلاح توتکار
در سال ۹۷ فعالیت خود را بعنوان نماینده فروش شروع کردند که در سال ۹۹ موفق به ارتقای سمت شغلی شدند و در سمت مدیر فروشی در زمینه تیم سازی و آموزش ادامه فعالیت دادند هم اکنون تیمی متشکل از ۲۵ نماینده فروش را مدیریت می‌کنند و در استان‌های گیلان تهران و قم نیز مشغول کارآفرینی هستند

شایسته فلاح توتکار
در سال ۹۷ فعالیت خود را بعنوان نماینده فروش شروع کردند که در سال ۹۹ موفق به ارتقای سمت شغلی شدند و در سمت مدیر فروشی در زمینه تیم سازی و آموزش ادامه فعالیت دادند
هم اکنون تیمی متشکل از ۲۵ نماینده فروش را مدیریت می‌کنند و در استان‌های گیلان تهران و قم نیز مشغول کارآفرینی هستند

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر آموزش شرکت بیمه پاسارگاد که فعالیت خود در صنعت بیمه را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد که بعد از سپری نمودن دوران نمایندگی و مدیریت فروش ، در سال ۱۳۹۷ به سمت مدیریت آموزش شرکت بیمه پاسارگاد منصوب شدند.

مسعود شیخ پور
مدیر آموزش شرکت بیمه پاسارگاد که فعالیت خود در صنعت بیمه را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد که بعد از سپری نمودن دوران نمایندگی و مدیریت فروش ، در سال ۱۳۹۷ به سمت مدیریت آموزش شرکت بیمه پاسارگاد منصوب شدند.

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

نفر پونزدهم

نفر پونزدهم

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

نفر چهاردهم

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

نفر چهاردهم

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

المیرا طباطبایی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

المیرا طباطبایی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

سروش همتی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

سروش همتی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

ساجده زارع

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

ساجده زارع

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

عزت رفیعی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

عزت رفیعی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

فتح الله مبارکی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

فتح الله مبارکی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

پرویز سلحشور

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

پرویز سلحشور

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

اکرم مقصودی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

اکرم مقصودی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

علی رحمتی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

علی رحمتی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

نوشین فیضی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

نوشین فیضی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

کارشناس فنی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

کارشناس فنی

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

تولید محتوا و سئو

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

تولید محتوا و سئو

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

فلاح خیری

فلاح خیری

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند